Η Εταιρεία

Τεχνική Εταιρεία, Κατασκευής και Διαχείρισης Κτηριακών Έργων.

Η Island construction contractors είναι τεχνική εταιρεία με έδρα τη Σαντορίνη και υποκατάστημα στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων και πιο συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, στην Νάξο, στην Μήλο και στη Μύκονο.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων σε όλο το εύρος των κατηγοριών, όπου τα τεχνικοοικονομικά κριτήρια είναι απόλυτα συνυφασμένα με τον αυστηρό χρονικό προγραμματισμό.

Η ομάδα των στελεχών μας με συνεχή εκπαίδευση αναπτύσσει τεχνογνωσία και υλοποιεί τα έργα σε απόλυτη συμφωνία με τις συμβατικές υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει η εταιρεία.

Η έννοια <<με το κλειδί στο χέρι – έτοιμα προς χρήση >> συνάδει με τη φιλοσοφία μας και την αρμονική συνεργασία με όλους τους παράγοντες του έργου. Η φήμη και διείσδυση της εταιρείας μας στην αγορά μέσω των ικανοποιημένων πελατών αποτελεί την επίρρωση των συντονισμένων επαγγελματικών συνεργασιών που εδραιώνουμε.

Gallery Image 1 Gallery Image 2
Gallery Image 3
Gallery Image 4
Gallery Image 5 Gallery Image 6
Gallery Image 7 Gallery Image 8
Gallery Image 9
Gallery Image 10
Gallery Image 11 Gallery Image 12
Gallery Image 13 Gallery Image 14
Gallery Image 15
Slider Button Left
Slider Button Right
1/3