ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντονίζουμε τους φορείς υλοποίησης του έργου για το βέλτιστο τεχνικοοικονομικό αποτέλεσμα, που θα ικανοποιεί τον ιδιοκτήτη. Η διαχείριση του έργου απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του ιδιοκτήτη και του μηχανισμού λειτουργίας του σε όλες τις φάσεις του έργου. Αποτελούμε τον έμπειρο κι αξιόπιστο σύμβουλο για τη λήψη της αρχικής απόφασης, για την επιλογή της ομάδας υλοποίησης του έργου και για τον έλεγχο κι εξασφάλιση των τιθέμενων προδιαγραφών του. Συνεργαζόμαστε για την παράδοση στο θεμιτό χρονικό πλαίσιο και προϋπολογισμό με την αναμενόμενη ποιότητα.

Gallery Image 1 Gallery Image 2
Gallery Image 3
Gallery Image 4
Gallery Image 5 Gallery Image 6
Gallery Image 7 Gallery Image 8
Gallery Image 9
Gallery Image 10
Gallery Image 11 Gallery Image 12
Slider Button Left
Slider Button Right
1/2
Φόρμα Επικοινωνίας